ชนิดเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนมีอะไรบ้าง ?

       เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน คือ เครื่องมือที่ใช้สำหรับถ่ายเทความร้อนจากของการไหลชนิดหนึ่งไปยังของไหลอีกชนิดหนึ่ง เพื่อเพิ่มอุณหภูมิ ลดอุณหภูมิ หรือหมุนเวียนความร้อนจากของไหลกลับมาใช้ใหม่เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากอีกอย่างหนึ่ง เพราะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในระบบต่าง ๆ ทางวิศวกรรมศาสตร์อย่างกว้างขวาง นิยมใช้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับความร้อน อาทิเช่น อุตสาหกรรมกลั่นน้ำมัน และอื่นๆอีกหลายประเภท

ประเภทของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
1. เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่ไม่มีการสัมผัสโดยตรง
2. เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่สัมผัสโดยตรง


ชนิดเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
1. เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น
2. เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อสองชั้น
3. เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบที่ของไหลมีทิศทางตั้งฉากกัน
4. เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเชลล์และท่อ
5. เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อขด
6. เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ
7. เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเปิด
8. เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบปลอกหุ้ม
9. เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบดาบปลายปืน
10. เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อหมุนวน
11. เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบกะทัดรัด
12. เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบฮีทไปป์
13. เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบหอยโข่ง
14. เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบบล็อก


การทำความสะอาดเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
1. การทำความสะอาดโดยวิธีไม่ถอดออกจากเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
2. การทำความสะอาดวิธีถอดล้างออกจากเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนไทเทเนี่ยม


อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนไทเทเนี่ยม


 

       บริษัท เทมป์เมกเกอร์ จำกัด จัดตั้ง ขึ้นด้วยความมุ่งมั่นและความตั้งใจของทีมงานวิศวกร ที่จะนำความรู้ความชำนาญด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น เครื่องทำความเย็น ชิลเลอร์ตู้ปลาทะเล รวมไปถึงระบบทำความเย็น และ ทำความร้อน มาพัฒนาปรับใช้ให้ประหยัดพลังงาน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงาน และเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อที่จะเป็นหน่วยพื้นฐานสำหรับพัฒนาประเทศต่อไป

      รับซ่อมระบบทำความเย็น  รับออกแบบและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนความร้อน แลกเปลี่ยนความเย็น เช่น เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น, เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อไทเทเนี่ยม,เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อในท่อ และเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อในถัง, เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น, แผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน, เครื่องชิลเลอร์ (ชุดทำน้ำหล่อเย็น), ฮีทปั๊ม (ปั๊มความร้อน), เครื่องผลิตน้ำแข็ง, ระบบทำความเย็น, ห้องเย็น, ชิลเลอร์ตู้ปลาทะเล, ระบบทำความเย็นตู้ปลาทะเล, เครื่องทำความเย็น

สินค้าและบริการของ บริษัท เทมป์เมกเกอร์ จำกัด
- อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็นชนิดแผ่นเพลทมีปะเก็น
- ฮีทปั๊ม (ปั๊มความร้อน)
- อุปกรณ์ทำน้ำในท่อให้แข็ง
- อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุม
- แผ่นแลกเปลี่ยนความร้อนมีลเลอร์
- แผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน คาโอริ
- แผ่นอุณหภูมิมีลเลอร์
- อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนไทเทเนี่ยม
- ฟาลลิ่งฟิมล์ชิลเลอร์
- แอร์คูลลิ่งชิลเลอร์
- ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า
- ตู้น้ำเย็น ตู้แช่
- รับซ่อมระบบทำความเย็น
- งานล้างทำความสะอาดและเปลี่ยนปะเก็นตัวแลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็นชนิดแผ่นเพลท
- งานตรวจสอบระบบการทำงานของชิลเลอร์
- บริการทำความสะอาดคูลลิ่งทาวเวอร์และคูลลิ่งไลน์ไปป์
- งานบริการติดตั้งเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

"เทมป์เมกเกอร์ ตั้งใจบริการทุกงานเครื่องแลกเปลี่ยน"
Temp Maker All Solutions Of Heat Exchanger


.


สามารถติดต่อได้ที่ บริษัท เทมป์เมกเกอร์ จำกัด
tempmaker.thailandpocketpages.com
www.tempmaker-heatexchanger.com
tempmaker.brandexdirectory.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *